K K S TA

פסטיבל המוזיקה מוואל בלדי – המוזיאון לאמנות האסלאם ירושלים

  • תזמורת שהאן למוזיקה פרסית (צילום: איתן רפואה)
  • שמואל אלבז (צילום: נתן יעקובוביץ)
  • התזמורת הסימפונית ירושלים (צילום: דוד וינוקור)
  • שירת נשים (צילום: אורי לוי)
  • רדיו בגדד (צילום: יובל ארל)
  • המוזיאון לאמנות האסלאם, הפלמ"ח 2, ירושלים
13-16.12

מופע הפתיחה: "שחרזאדה"

שירת נשים מהמדבר והשומרון

חתונה בכפר

קוואליה – מזמור לתודה

דרך השלום טריק אלסלאם ( طريق السلام(

"רדיו בגדד" – פרגהום בצ'אני