K K S TA

סיור פסטורלי בכפר עין כרם

  • צילום: טלי יהושוע
  • צילום: טלי יהושוע
  • צילום: טלי יהושוע
  • צילום: טלי יהושוע
  • עין קרם, ירושלים
טלי יהושוע
050-7353111